หางาน สมัครงาน ปทุมธานี

เขียนใบสมัครงาน เพื่อ หางาน สมัครงาน ปทุมธานี

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ธุรกิจ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ธุรกิจ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ธุรกิจ รายละเอียดงาน : 1. สนับสนุนและพัฒนากลยุทธ์ แผนธุรกิจและรูปแบบธุรกิจ (Business Model) กำหนดข้อเสนอเงื่อนไขการลงทุน การพัฒนาธุรกิจ ประเมินความเสี่ยงผลตอบแทนทางเลือกการลงทุน หรือพัฒนาโครงการที่เหมาะสม นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 2. เข้าพบและนำเสนอรูปแบบธุรกิจ...
รับสมัคร ช่างเทคนิค

รับสมัคร ช่างเทคนิค

รับสมัคร ช่างเทคนิค รายละเอียดงาน : 1. ปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ งานปรับปรุง งานดัดแปรง งานแก้ไขระบบไฟฟ้า และระบบงานติดตั้งที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมางานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่โครงการกำหนด 3. ร่วมประชุม...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงองค์กร

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงองค์กร

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงองค์กร รายละเอียดงาน : 1. ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง กฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยกำกับ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท 2. รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์จัดทำรายงานข้อมูล...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่แผนกลยุทธ์และสื่อสารกลยุทธ์

รับสมัคร เจ้าหน้าที่แผนกลยุทธ์และสื่อสารกลยุทธ์

รับสมัคร เจ้าหน้าที่แผนกลยุทธ์และสื่อสารกลยุทธ์ รายละเอียดงาน : 1. จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร พัฒนากระบวนการและกรอบระยะเวลาในการพัฒนากลยุทธ์ร่วมกับกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และทีมบริหารของบริษัทในเครือ เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ทั้งเป้าหมายทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน 2...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รายละเอียดงาน : 1. ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 2. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้มีความมั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รัดกุม...
พนักงานฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ(คลอง10) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

พนักงานฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ(คลอ) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

รับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ(คลอง10) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบตำแหน่งการวางวัสดุฝังต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบ 2.ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งและการจัดวางเหล็กเสริมต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามแบบ...
พนักงานฝ่ายQC ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ(คลอง10) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

พนักงานฝ่ายQC ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ(คลอ) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

รับสมัคร พนักงานฝ่ายQC ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ(คลอง10) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามแบบ (Drawing) ตรวจสอบชิ้นงานก่อนเทคอนกรีต (QC1) ตรวจขนาดชิ้นงาน , วัสดุฝังต่างๆ ของชิ้นงาน , ความสะอาดของ Pallet ,ความถูกต้องของ Drawing...
รับสมัคร แม่บ้าน

รับสมัคร แม่บ้าน

รับสมัคร แม่บ้าน รายละเอียดงาน : แม่บ้านทั่วไป(ไป-กลับ) สมาชิก 3 คน บ้าน 1 ชั้น เข้า8:00 เลิก 17:00 เงินเดือน 15,000 บาท หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน OT วันหยุดวันละ 500 บาท ทำงานที่ สามโคกปทุมธานี คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ 18-60 ปี– เพศ หญิง– มีความขยันอดทน มีความซื่อสัตย์–...
รับสมัคร แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก

รับสมัคร แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก

รับสมัคร แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก รายละเอียดงาน : แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก(ไป-กลับ) สมาชิก 2 คน เด็ก1คน อายุ3 ขวบ/ทำ จ-ศ เข้า7:30 เลิก 19:00 เงินเดือน 17,000 บาท หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน OT วันหยุดวันละ 500 บาท ทำงานที่ ปทุมธานี คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ 18-60 ปี– เพศ หญิง– มีความขยันอดทน...
รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก

รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก

รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก รายละเอียดงาน : พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลเด็กอย่งเดียว อายุ8 เดือน/บ้าน2ชั้น *มีแม่บ้านแล้ว 2 คน* กินอยู่ประจำที่บ้านของนายจ้าง เงินเดือน 18,000 บาท วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน OT วันหยุด 800 บาท ทำงานที่ ดอนเมือง คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ 18-60 ปี– เพศ หญิง– มีความขยันอดทน...
รับสมัคร แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก

รับสมัคร แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก

รับสมัคร แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก รายละเอียดงาน : แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก สมาชิก 2 คน เด็ก1คน อายุ 4ขวบ ชาย ทำความสะอาดทั่วไปดูแลเด็ก เงินเดือน 17,000 บาท วันหยุด 4 วัน OT 600 บาท ทำงานที่ ปทุมธานี คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ 18-60 ปี– เพศ หญิง– มีความขยันอดทน มีความซื่อสัตย์–...

KFC_??ꡫ? ?ѧ?Ե 2 (?ç????????? ?ѧ?Ե ????Ҵ?????????ͧ) ?Ѻ??Ѥþ??????ҹ Service ??ԡ??˹????ҹ ?ҹ???? ??????㹤???

KFC_??ꡫ? ?ѧ?Ե 2 (?ç????????? ?ѧ?Ե ????Ҵ?????????ͧ) ?Ѻ??Ѥþ??????ҹ Service ??ԡ??˹????ҹ ?ҹ???? ??????㹤???...

KFC_?????? þ.??????ʵ????????????õ? ??餳?ᾷ?? ?.??????ʵ???ѧ?Ե ?Ѻ??Ѥþ?????? Service ??ԡ??˹????ҹ ?????¤??? ?ҹ????

KFC_?????? þ.??????ʵ????????????õ? ??餳?ᾷ?? ?.??????ʵ???ѧ?Ե ?Ѻ??Ѥþ?????? Service ??ԡ??˹????ҹ ?????¤??? ?ҹ????...
รับสมัคร แม่บ้าน

รับสมัคร แม่บ้าน

รับสมัคร แม่บ้าน รายละเอียดงาน : แม่บ้านทั่วไป สมาชิก 4 คน มีสุนัช 3 ตัว ทำความสะอาดทั่วไป เงินเดือน 15,000 บาท วันหยุด 4 วัน OT 500 บาท ทำงานที่ เมืองทองธานี คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ 18-60 ปี– เพศ หญิง– มีความขยันอดทน มีความซื่อสัตย์– มีประสบการณ์การทำงาน โทร. 096-126-5031 Line id...
รับสมัคร แม่บ้าน

รับสมัคร แม่บ้าน

รับสมัคร แม่บ้าน รายละเอียดงาน : แม่บ้านทั่วไป(ไป-กลับ) สมาชิก 3 คน บ้าน1ชั้น ทำงาน 08:00 น ถึง 17:00 น. ทำความสะอาดทั่วไป เงินเดือน 15,000 บาท วันหยุด 4 วัน OT 600 บาท ทำงานที่ นนทบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ 18-60 ปี– เพศ หญิง– มีความขยันอดทน มีความซื่อสัตย์–...
รับสมัคร พนักงานขายปูนกาวยาเเนว เซรามิค WEBER ลงสาขา Homepro ลำลูกกา มีเงินเดือนประจำขั้นต่ำ 10000 สมัครสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทันที*** สนใจติดต่อโดยตรง 081-7535853 พี่ปุ้ย

รับสมัคร พนักงานขายปูนกาวยาเเนว เซรามิค WEBER ลงสาขา Homepro ลำลูกกา มีเงินเดือนประจำขั้นต่ำ 10000 สมัครสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทันที*** สนใจติดต่อโดยตรง

รับสมัคร รับสมัคร พนักงานขายปูนกาวยาเเนว เซรามิค WEBER ลงสาขา Homepro ลำลูกกา มีเงินเดือนประจำขั้นต่ำ 10000 สมัครสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทันที*** สนใจติดต่อโดยตรง 081-7535853 พี่ปุ้ย รายละเอียดงาน : – เชียร์ขาย เเนะนำสินค้าประเภทปูนกาวยาเเนว เเละสินค้าประเภทเซรามิค ทำยอดขายสร้างยอดขายให้กับเซลล์...
รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก

รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก

รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก รายละเอียดงาน : พี่เลี้ยง ผู้ใหญ่ 2 ดูแลน้องแรกเกิดและ 8 ขวบ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เงินเดือน 18,000 บาท วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน โอทีวันหยุดวันละ 800 บาท ทำงานที่ จ.ปทุมธานี คุณสมบัติผู้สมัคร : คุณสมบัติผู้สมัคร :อายุ 18-60 ปี– เพศ หญิง– มีความขยันอดทน...
รับสมัครด่วน!!! Interior SB Furniture ประจำ โฮมโปร รังสิต (ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต) สมัครวันนี้!! รายได้ดี มั่นคง พร้อมสวัสดิการอีกมากมาย สัมภาษณ์รู้ผลทันที !!!!! สนใจติดต่อ พี่ตู่ 091-7725044

รับสมัครด่วน!!! Interior SBประจำ โฮมโปร รังสิต (ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต) สมัครวันนี้!! รายได้ดี มั่นคง พร้อมสวัสดิการอีกมากมาย สัมภาษณ์รู้ผลทัน

รับสมัคร รับสมัครด่วน!!! Interior SB Furniture ประจำ โฮมโปร รังสิต (ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต) สมัครวันนี้!! รายได้ดี มั่นคง พร้อมสวัสดิการอีกมากมาย สัมภาษณ์รู้ผลทันที !!!!! สนใจติดต่อ พี่ตู่ 091-7725044 รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร Interior (Lifestyle Interior Designer) โชว์รูม SB...
รับสมัคร พนักงานดูแลฝ่ายผลิต

รับสมัคร พนักงานดูแลฝ่ายผลิต

รับสมัคร พนักงานดูแลฝ่ายผลิต รายละเอียดงาน : – ดูแลตรวจสอบ รันออเดอร์ของลูกค้า นำสินค้าลงตะกร้าของลูกค้าให้ถูกต้อง – เวลาการทำงาน 20.00น – 4.00น คุณสมบัติผู้สมัคร : คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย เงินเดือน : 13,000 – 14,000 ฿ จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา...
รับสมัคร แอดมิน

รับสมัคร แอดมิน

รับสมัคร แอดมิน รายละเอียดงาน : 1.คีย์ข้อมูลคำสั่งซื้อของลูกค้าลงระบบ 2.รวมรวบคำสั่งซื้อของลูกค้าให้ฝ่ายผลิต 3.ประสานงานลูกค้าผ่านทางไลน์และโทรศัพท์ 4.เวลาการทำงาน 10.00น.-19.00น คุณสมบัติผู้สมัคร : – มีความสามารถในการคีย์ข้อมูลลงระบบ– มีความละเอียดในการรับออเดอร์ลูกค้า–...
รับสมัคร ช่างกลึง ช่างเชื่อม ผู้ช่วยช่าง

รับสมัคร ช่างกลึง ช่างเชื่อม ผู้ช่วยช่าง

รับสมัคร ช่างกลึง ช่างเชื่อม ผู้ช่วยช่าง รายละเอียดงาน : ช่างกลึงงานกลึงทั่วไป ช่างเชื่อมงานเชื่อมเหล็กหนาประเภทซ่อมบุ๋งกี๋แบคโฮ ผู้ช่วยช่างงามซ่อมเครื่องยนต์และปั้มไฮดรอลิค คุณสมบัติผู้สมัคร : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย เงินเดือน : 18,000 ฿ ขึ้นไป จำนวนรับ...
PC พนักงานแนะนำสินค้า ห้างดูโฮม บางพูน ปทุมธานี

PC พนักงานแนะนำสินค้า ห้างดูโฮม บางพูน ปทุมธานี

รับสมัคร PC พนักงานแนะนำสินค้า ห้างดูโฮม บางพูน ปทุมธานี รายละเอียดงาน : รับสมัคร พนักงานแนะนำสินค้า PC ดูโฮม บางพูน ปทุมธานี รายได้รวมเฉลี่ย 12,000 – 15,000 ++ ขึ้นไป ( เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น อื่นๆ ตามบริษัทกำหนด ) สมัคร | สัมภาษณ์ Online | ทราบผลทันที ลักษณะงาน • ดูแลสินค้า...
รับสมัคร PT Customer Service(CX) ประจำสาขาตลาดไท

รับสมัคร PT Customer Service(CX) ประจำสาขาตลาดไท

รับสมัคร PT Customer Service(CX) ประจำสาขาตลาดไท รายละเอียดงาน : – ให้บริการลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน ให้ได้รับความพึงพอใจ – ให้คำปรึกษาและประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้บริการของลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน – แนะนำสินค้าและบริการของบริษัท รวมถึงนำเสนอโปรโมชั่นการขายให้กับลูกค้า –...
รับสมัคร PT Customer Service(CX) ประจำสาขาลาดหลุมแก้ว 7

รับสมัคร PT Customer Service(CX) ประจำสาขาลาดหลุมแก้ว 7

รับสมัคร PT Customer Service(CX) ประจำสาขาลาดหลุมแก้ว 7 รายละเอียดงาน : – ให้บริการลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน ให้ได้รับความพึงพอใจ – ให้คำปรึกษาและประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้บริการของลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน – แนะนำสินค้าและบริการของบริษัท รวมถึงนำเสนอโปรโมชั่นการขายให้กับลูกค้า...
รับสมัคร PT Customer Service(CX) ประจำสาขาคลองสี่ (ธัญบุรี)

รับสมัคร PT Customer Service(CX) ประจำสาขาคลองสี่ (ธัญบุรี)

รับสมัคร PT Customer Service(CX) ประจำสาขาคลองสี่ (ธัญบุรี) รายละเอียดงาน : – ให้บริการลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน ให้ได้รับความพึงพอใจ – ให้คำปรึกษาและประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้บริการของลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน – แนะนำสินค้าและบริการของบริษัท รวมถึงนำเสนอโปรโมชั่นการขายให้กับลูกค้า...
พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาสแตนอโลน ตลาดมารวย (หทัยราษฎร์)

พนักงานขาย ประจำร้านสาขาสแตนอโลน ตลาดมารวย (หทัยราษฎร์)

รับสมัคร พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาสแตนอโลน ตลาดมารวย (หทัยราษฎร์) รายละเอียดงาน : เชียร์ขายสินค้าอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครื่อองใช้ไฟฟ้า และคอยให้บริการหลังการขาย คุณสมบัติผู้สมัคร : – มีความรู้ด้าน Software Windows– สามารถให้คำแนะนำเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์เซ็ตได้–...
รับสมัคร พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาเซียร์ รังสิต

รับสมัคร พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาเซียร์ รังสิต

รับสมัคร พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาเซียร์ รังสิต รายละเอียดงาน : เชียร์ขายสินค้าอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครื่อองใช้ไฟฟ้า และคอยให้บริการหลังการขาย คุณสมบัติผู้สมัคร : – มีความรู้ด้าน Software Windows– สามารถให้คำแนะนำเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์เซ็ตได้–...
ด่วน รับนักศึกษาฝึกงานชาย ตำแหน่งฝ่ายผลิต ประกอบเครื่องซักผ้า(บางกะดี ปทุมธานี)

ด่วน รับนักศึกษาฝึกงานชาย ตำแหน่งฝ่ายผลิต ประกอบเครื่องซักผ้า(บางกะดี ปทุมธานี)

รับสมัคร ด่วน รับนักศึกษาฝึกงานชาย ตำแหน่งฝ่ายผลิต ประกอบเครื่องซักผ้า(บางกะดี ปทุมธานี) รายละเอียดงาน : *ยืนทำงานประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เวลาทำงาน จันทร์ – เสาร์ (ทำเสาร์ เว้น เสาร์) เปลี่ยนกะทุก 2 สัปดาห์ : OT 2.5 ชม. ต่อกะ กะเช้า 08.00 -20.00 น. กะดึก 20.00 – 08.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร : สนใจ...
รับสมัคร ด่วน+++รับสมัครผู้จัดการประจำร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน “Funky Fries”สาขาโรงพยาจุฬาลงกรณ์ ติดกับMRTสีลม

รับสมัคร ด่วน+++รับสมัครผู้จัดการประจำร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน “Funky Fries”สาขาโรงพยาจุฬาลงกรณ์ ติดกัสีลม

รับสมัคร ด่วน+++รับสมัครผู้จัดการประจำร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน “Funky Fries”สาขาโรงพยาจุฬาลงกรณ์ ติดกับMRTสีลม รายละเอียดงาน : – พนักงานขายร้านฟังกี้ ฟายส์ -ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท -ดูแลพนักงาน จัดตารางงานให้พนักงานในร้าน คุณสมบัติผู้สมัคร : ระดับการศึกษา :...
รับสมัคร จป.วิชาชีพ

รับสมัคร จป.วิชาชีพ

รับสมัคร จป.วิชาชีพ รายละเอียดงาน : หน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติไปตามที่กฎหมายกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง– อายุ 20-35 ปี– ใช้ Word และ Excel ได้– พิทพ์ดีด ไทย/ มากว่า 30 คำ/นาที– มีจักรยานยนต์...

วิธีการหางานในเว็บไซต์

เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ jobthainow.com ให้สังเกตตรงระบบค้นหางาน ที่จะอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ให้ ” พิมพ์ชื่อตำแหน่งงาน และ สถานที่ ” เช่น วิศวกร ชลบุรี แล้ว กดค้นหา

 

จากนั้นให้คลิกที่ “ชื่อตำแหน่งงาน” เพื่อดูรายละเอียดและคุณสมบัติงานตำแหน่งนี้

 

เมื่อคลิกเข้ามา จะมีรายละเอียดและคุณสมบัติตำแหน่งงานนี้ หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ ให้คลิกที่ “คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัครงาน

 

 

ระบบจะให้เขียนใบสมัครงานเพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้ กรอกข้อมูลใบสมัครงานให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด เพราะจะมีผลต่อการนัดสัมภาษณ์งาน ใบสมัครงานที่ดีและสมบูรณ์จะได้รับการพิจารณาก่อนเสมอ

หลังจากยื่นใบสมัครงานไปแล้ว ใบสมัครงานของท่านจะถูกส่งไปให้บริษัทนั้น ๆ โดยอัตโนมัต ปกติฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะใช้เวลาพิจารณาใบสมัครงานทันที หรือ ภายในระยะเวลาไม่นาน หากใบสมัครงานตรงตามคุณสมบัติตำแหน่งงานที่ประกาศ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็จะติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน

 

เขียนใบสมัครงาน เพื่อ หางาน สมัครงาน ปทุมธานี

หางาน สมัครงาน ปทุมธานี